Výchozí nastavení bindingu vlastní DependecyProperty ve WPF


Jak určit výchozí hodnotu a nastavení bindingu vlastní DependecyProperty?

Pokud chci nastavit pouze výchozí hodnotu a událost po změně hodnoty, tak stačí použít v definici property dvou parametrický konstruktor třídy PropertyMetadata, kde první parametr je právě výchozí hodnota a druhý událost po změně hodnoty. Třída PropertyMetadata má celkem 4 přetížené konstruktory – viz dokumentace)

  public static readonly DependencyProperty DescriptionProperty
   = DependencyProperty.Register("Description", 
                  typeof(string), 
                  typeof(DescriptionTextBox), 
                  new PropertyMetadata(null, OnDescriptionPropertyChanged));

Pokud chci nastavit navíc ještě výchozí Mode bidningu na TwoWay a konkrétní UpdateSourceTrigger, tak je k dispozici rozšířená třída FrameworkPropertyMetadata:

  public static readonly DependencyProperty DescriptionProperty
   = DependencyProperty.Register("Description", typeof (string), typeof (DescriptionTextBox),
                  new FrameworkPropertyMetadata
                   {
                    DefaultValue = null,
                    BindsTwoWayByDefault = true,
                    DefaultUpdateSourceTrigger = UpdateSourceTrigger.PropertyChanged,
                    PropertyChangedCallback = OnDescriptionPropertyChanged
                   });

Pro úplnost ještě dodávám zbytek definice property a zmiňovanou událost po změně:

  public string Description
  {
   get { return (string)GetValue(DescriptionProperty); }
   set { SetValue(DescriptionProperty, value); }
  }


  private static void OnDescriptionPropertyChanged(object sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
   DescriptionTextBox textBox = sender as DescriptionTextBox;
   if (textBox == null)
    return;

   // něco
  }

, ,

Komentáře jsou uzavřeny.