Složené zkratky ala Visual Studio


Jak u ovládacích prvků a oken nastavit složené klávesové zkratky pro Commandy?

V XAMLu jednoduše pomocí InputBindings a KeyBinding, či MouseBinding.

Jeden modifikátor:

<Window.InputBindings> 
 <KeyBinding Command="ApplicationCommands.Save" Modifiers="Control" Key="S" /> 
</Window.InputBindings>

Více modifikátorů:

<Window.InputBindings> 
 <KeyBinding Command="ApplicationCommands.Save" Gesture="Ctrl+Shift+S" /> 
</Window.InputBindings>

Nebo pomocí kódu…

Jeden modifikátor:

KeyBinding keyBinding = new KeyBinding(ApplicationCommands.Save,
                    Key.S,
                    ModifierKeys.Control);
this.InputBindings.Add(keyBinding);

Více modifikátorů:

KeyBinding keyBinding = new KeyBinding(ApplicationCommands.Save,
                    Key.S,
                    ModifierKeys.Control | ModifierKeys.Shift);
this.InputBindings.Add(keyBinding);

Přehled modifikátorů, resp. enumu ModifierKeys:

 • None
 • Alt
 • Control
 • Shift
 • Windows

Interakce s myší podobně:

<UserControl.InputBindings> 
 <MouseBinding Command="ApplicationCommands.Save" Gesture="Control+WheelClick" /> 
</UserControl.InputBindings>

Přehled akcí myši, resp. enumu MouseAction:

 • LeftClick
 • RightClick
 • MiddleClick
 • WheelClick
 • LeftDoubleClick
 • RightDoubleClick
 • MiddleDoubleClick

, , , , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.