Načtení obrázku z jiné knihovny ve WPF


Jak jednoduše načíst obrázek, ikonu nebo popř. i další typy souborů z jiné knihovny?

Ukážu na příkladu: Mám WPF aplikaci “Test”, ke které jsem přidal Class Library “Data”, takže Solution obsahuje 2 projekty (viz níže). V knihovně data mám vytvořený adresář Images, ve kterém je umístěn obrázek no_image.png. Tomu je nutné nastavit vlastnost Build Action na hodnotu Resource.

Ukázka ve Visaul Studiu

Pak už stačí použít následující kód:

Pomocí XAMLu:

<Window x:Class="Test.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Test" Height="200" Width="200">
 <StackPanel HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
  <Image Source="/Data;component/Images/no_image.png" Stretch="None" />
  <Label Content="Bez obrázku" HorizontalAlignment="Center" />
 </StackPanel>
</Window>

Nebo pomocí kódu v C#:

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace Test
{
 public partial class MainWindow
 {
  public MainWindow()
  {
   InitializeComponent();

   // načtení obrázku
   BitmapImage bitmapImage = new BitmapImage();
   bitmapImage.BeginInit();
   bitmapImage.UriSource = new Uri("/Data;component/Images/no_image.png",
                   UriKind.RelativeOrAbsolute);
   bitmapImage.EndInit();

   StackPanel panel = new StackPanel
              {
               HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center,
               VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center
              };
   panel.Children.Add(new Image
              {
               Source = bitmapImage,
               Stretch = Stretch.None
              });
   panel.Children.Add(new Label
              {
               Content = "Bez obrázku",
               HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center
              });
   Content = panel;
  }
 }
}

Pro úplnost přidávám, jak výsledek vypadá u mě:

Ukázka

, , ,

Komentáře jsou uzavřeny.