Editace ve WPF DataGridu jedním kliknutím myši


Editace ve WPF DataGridu je ve výchozím stavu aktivní přes double-click myši. Jak to jednoduše změnit a editovat v DataGridu přímým proklikem, tedy jedním kliknutím myši?

Klíčem úspěchu je použití eventu PreviewMouseLeftButtonDown a jeho aplikace pomocí EventSetteru na všechny DataGridCell v DataGridu, čehož dosáhneme přidáním následujícího XAML kódu někam do Resources, např. právě v DataGridu:

<DataGrid.Resources>
 <Style TargetType="{x:Type DataGridCell}">
  <EventSetter Event="PreviewMouseLeftButtonDown" 
         Handler="DataGridCell_PreviewMouseLeftButtonDown" />
 </Style>
 </DataGrid.Resources>

A dále samotný kód události:

private void DataGridCell_PreviewMouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
 DataGridCell cell = sender as DataGridCell;
 if (cell != null && !cell.IsEditing && !cell.IsReadOnly)
 {
  if (!cell.IsFocused)
   cell.Focus();
  DataGrid dataGrid = FindVisualParent<DataGrid>(cell);
  if (dataGrid != null)
  {
   if (dataGrid.SelectionUnit != DataGridSelectionUnit.FullRow)
   {
    if (!cell.IsSelected)
     cell.IsSelected = true;
   }
   else
   {
    DataGridRow row = FindVisualParent<DataGridRow>(cell);
    if (row != null && !row.IsSelected)
     row.IsSelected = true;
   }
  }
 }
}

public static T FindVisualParent<T>(UIElement element)
 where T : UIElement
{
 UIElement parent = element;
 while (parent != null)
 {
  T correctlyTyped = parent as T;
  if (correctlyTyped == null)
   parent = VisualTreeHelper.GetParent(parent) as UIElement;
  else
   return correctlyTyped;
 }
 return null;
}

TIP: Statickou metodu FindVisualParent je samozřejmě možné použít i kdekoliv jinde a najít tak požadovaný rodičovský GUI prvek.

Zdroj: DataGrid Tips & Tricks: Single-Click Editing

, , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.