NullReferenceException u DataTemplatů ve WPF a Visual Studiu 2010 SP1


Pokud máte problém po nainstalování Service Packu 1 pro Visual Studio 2010 s tím, že se vám ve WPF designeru zobrazuje u DataTemplatů chybová hláška: NullReferenceException was thrown on “DataTemplate”: Object reference not set to an instance of an object., tak řešení může být naštěstí velmi jednoduché…

Visual Studio SP1: NullReferenceException was thrown on “DataTemplate”: Object reference not set to an instance of an object.

Kromě chybové hlášky je navíc problémový kód v XAMLu modře potržen a samotný problém způsobuje bindování se zadáním cesty bez přímé definice Path= (zkrácený zápis):

 <datatemplate x:key="PersonDataTemplate">
  <stackpanel orientation="Horizontal">
   <label content="{Binding FirstName}">
   <label content="{Binding LastName}">
  </stackpanel>
 </datatemplate>

Takže Path= stačí do bindingu doplnit a mělo by být po problému:

 <datatemplate x:key="PersonDataTemplate">
  <stackpanel orientation="Horizontal">
   <label content="{Binding Path=FirstName}">
   <label content="{Binding Path=LastName}">
  </stackpanel>
 </datatemplate>

, ,

Komentáře jsou uzavřeny.