Visual Studio – okno Generate New Type


Ve Visual Studiu (od verze 2010) je možné nejprve použít vlastnost (nebo metodu atd.), která neexistuje a pak jí pomocí Visual Studia vytvořit. Stejně tak to je možné pro nové třídy. Je možné generovat kód pomocí VS.

Vyvolání nabídky příkazů, o kterých tu mluvím se ve VS provádí klávesovou zkratkou Ctrl + ., kterou je dobré si zapamatovat, protože je to jedna z nejužitečnějších klávesových zkratek ve VS (generování kódu, doplnění usingů, implementace rozhraní atd.).

Tyto příkazy pravděpodobně většina zná, jedná se například o:

  • Generate method stub for ‘methodName’ in ‘className’
  • Generate property stub for ‘propertyName’ in ‘className’
  • a pro třídu – Generate class for ‘className’

A právě poslední příkaz, podle mého názoru, zná a používá spousta lidí pro vytvoření nové třídy. Tento příkaz je také v nabídce vyvolané nad použitím neexistující třídy na prvním místě.

image

Okno Generate New Type

Na druhé pozici je příkaz, který je mnohem užitečnější a lepší než pouze vygenerování třídy ve stejném projektu. Jedná se o příkaz Generate new type… a otevírá okno Generate New Type:

image

V tomto okně se dají nastavit různé věci, což je vidět na obrázku. Dá se nastavit o jaký druh typu se jedná – class, struct, interface, enum. Projekt, do kterého se má nový typ přidat, případně i soubor, do kterého se má typ přidat v případě, že nechce, aby byl v samostatném souboru. Takto tedy můžeme vytvořit public rozhraní v projektu, kde ho chceme mít.

Hlavní výhody

Největší výhody toto okno přináší, když se píší testy dříve než kód. V tu chvíli se napíše test, který není možné zbuildovat a poté se vytváří konkrétní typy tak, aby to možné bylo. S použitím tohoto okna se vše dá udělat přímo v testu a není nutné přepínat se do jiných projektů, souborů atd., což velmi zrychluje a zjednodušuje práci.

Další informace

, , ,

Komentáře jsou uzavřeny.