Příspěvky označené HitTestCore

Vlastní Shape s tolerancí kliknutí – metoda HitTestCore

Pro uživatele grafického editoru může být problém vybrat a editovat čáru, která má šířku 1 pixel. Proto by mu mohlo velmi usnadnit práci, kdyby klikání na čáru mělo nějakou toleranci. A právě v tomto článku bych chtěl naznačit, jak je možné vytvořit Shape, na který je možné kliknout s tolerancí.

, ,

Žádné komentáře