Příspěvky označené DatePickerTextBox

Přístup k částem z Control Templatů ve WPF

Ať už používáte systémové controly tak jak jsou nebo vlastní definice Control Templatů (se styly), tak je možné přistupovat k jednotlivým částem controlů právě z templatů, které normálně nejsou dostupné. Stačí znát název (Name) a typ požadovaného controlu.

, , , ,

Žádné komentáře