ContextMenu v Metru/Modern UI


Klasické ContentMenu jako takové v Metru, resp. Modern UI není, ale je možné ho snadno nasimulovat pomocí PopupMenu a UICommandů…

Kód samotný je velmi jednoduchý a demonstraci předvedu jako rozšíření předchozího tipu “Drag&Drop v Metru/Modern UI”, takže doporučuju přečíst… Jen pro připomenutí, v tomto minulém článku je definován GridView a ListView, mezi kterými funguje Drag&Drop. My si nyní přidáme na zmiňovaný GridView simulaci ContentMenu, ve kterém budou 2 položky:

 • “Přesunout” – přesune vybraný záznam do ListView stejně jako Drag&Drop akce.
 • “Smazat” – vymaže v GridView vybraný záznam.

Vše v podsadě zařídí kód v události ItemClick na GridView, na kterém je ještě nutné aktivovat tuto možnost přes nastavení property IsItemClickEnabled="True":


<GridView ...
     IsItemClickEnabled="True"
     ItemClick="AllPersonsGridViewOnItemClick" />

A samotný kód události na pozadí, kde se vytvoří a zavolá simulace ContentMenu:


private async void AllPersonsGridViewOnItemClick(object sender, ItemClickEventArgs e)
{
 PersonModel clickedPerson = e.ClickedItem as PersonModel;
 if (DataContext == null || clickedPerson == null)
  return;
 PopupMenu contextMenu = new PopupMenu();
 contextMenu.Commands.Add(new UICommand("Přesunout", command => DataContext.SelectedPersons.Add(clickedPerson)));
 contextMenu.Commands.Add(new UICommand("Smazat", command => DataContext.AllPersons.Remove(clickedPerson)));
 await contextMenu.ShowForSelectionAsync(GetElementRect(u_AllPersonsGridView));
 if (u_AllPersonsGridView.SelectedItem != null)
  u_AllPersonsGridView.SelectedItem = null;
}

private Rect GetElementRect(FrameworkElement element)
{
 if (element == null)
  return new Rect();
 GeneralTransform buttonTransform = element.TransformToVisual(null);
 Point point = buttonTransform.TransformPoint(new Point());
 return new Rect(point, new Size(element.ActualWidth, element.ActualHeight));
}

Pro vyvolání je dále vhodná i událost SelectionChanged apod., záleží na konkrétních požadavcích. Pomocná metoda GetElementRect pro získání obdélníku (podle Controlu) k umístění může být klidně veřejná a statická – i pro další použití…

, , , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.