TreeView Hierarchical DataTemplate ve WPF


Pokud jste někdy ve WPF pracovali s komponentou TreeView, tak jste asi nebyli nadšeni jejími možnostmi a prací s ní, moc toho totiž neumí a pro jednotlivé “nody” je třeba využívat TreeViewItem(y)… Pokud se ale chcete vyhnout (polo)ruční práci s TreeViewItem(y), využívat binding datového zdroje a nepřijít o možnost hierarachie, tak je k dispozici HierarchicalDataTemplate.

Já osobně jsem tuto techniku využil poprvé reálně teprve nedávno, ale hned mě dostala :) O co jde? HierarchicalDataTemplate je rozšířený klasický DataTemplate, ve kterém se definuje jak má vydat právě jeden “node” a dále, kde vzít podřízené prvky. Takhle to zní celkem jednoduše, ale vlastní implementace je trochu složitější, resp. zaleží na tom, jak si ji představujete a co všechno budete chtít realizovat…

Kód (nejen) v tomto případě mluví za vše a začneme jednoduchým příkladem a nejprve tedy obecným rozhraním, které nám bude držet jednotnou formu a může s využitím a rozšířením do budoucna:


using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows;

namespace Netcorex
{
 interface ITreeNode : INotifyPropertyChanged
 {
  object Item { get; }
  IList<ITreeNode> Children { get; }
  bool IsExpanded { get; set; }
  bool IsSelected { get; set; }
  bool IsEnabled { get; set; }
  Visibility Visibility { get; set; }
  string NodeTitle { get; }
  bool IsVisible { get; }
  bool IsAvailable { get; }
  int ChildrenCount { get; }
 }
}

Pak přidáme reprezentaci “nodů”:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows;

namespace Netcorex
{
 public class PersonTreeNode : BindableBase, ITreeNode
 {
  private readonly string m_CustomTitle;
  private readonly PersonModel m_Item;
  private readonly List<PersonTreeNode> m_Children;
  private bool m_IsExpanded = true;
  private bool m_IsSelected;
  private bool m_IsEnabled = true;
  private Visibility m_Visibility = Visibility.Visible;


  /// <summary>
  /// Založení větve se záznamem a případně s podřízenými prvky
  /// </summary>
  public PersonTreeNode(PersonModel item, List<PersonTreeNode> children = null)
  {
   if (item == null)
   {
    throw new ArgumentNullException("item");
   }
   m_Item = item;
   m_Children = children ?? new List<PersonTreeNode>();
  }

  /// <summary>
  /// Založení rodičovské větve s titulkem a případně s podřízenými prvky
  /// </summary>
  public PersonTreeNode(string customTitle, List<PersonTreeNode> children = null)
  {
   m_CustomTitle = customTitle;
   m_Children = children ?? new List<PersonTreeNode>(); ;
  }


  public string CustomTitle
  {
   get { return m_CustomTitle; }
  }
  public PersonModel Item
  {
   get { return m_Item; }
  }
  object ITreeNode.Item
  {
   get { return Item; }
  }
  public List<PersonTreeNode> Children
  {
   get { return m_Children; }
  }
  IList<ITreeNode> ITreeNode.Children
  {
   get
   {
    IList<PersonTreeNode> children = Children;
    return (children == null) ? null : new List<ITreeNode>(children);
   }
  }
  public bool IsExpanded
  {
   get { return m_IsExpanded; }
   set { SetProperty(ref m_IsExpanded, value); }
  }
  public bool IsSelected
  {
   get { return m_IsSelected; }
   set { SetProperty(ref m_IsSelected, value); }
  }
  public bool IsEnabled
  {
   get { return m_IsEnabled; }
   set { SetProperty(ref m_IsEnabled, value); }
  }
  public Visibility Visibility
  {
   get { return m_Visibility; }
   set { SetProperty(ref m_Visibility, value); }
  }
  public string NodeTitle
  {
   get
   {
    PersonModel item = Item;
    if (item == null)
    {
     string customTitle = CustomTitle;
     if (string.IsNullOrEmpty(customTitle))
     {
      return null;
     }
     return customTitle;
    }
    return item.ToString();
   }
  }
  public bool IsVisible
  {
   get { return (Visibility == Visibility.Visible); }
  }
  public bool IsAvailable
  {
   get { return IsEnabled && IsVisible; }
  }
  public int ChildrenCount
  {
   get
   {
    IList<PersonTreeNode> children = Children;
    if (children == null)
    {
     return 0;
    }
    return children.Count + children.Sum(x => x.ChildrenCount);
   }
  }


  public override string ToString()
  {
   return NodeTitle ?? base.ToString();
  }
 }
}

Všimněte si, že je třída PersonTreeNode odvozena od BindableBase. To je kvůli tomu, abychom mohli definovat property, na které bude moct reagovat GUI. Zde je jinak velký prostor pro úpravy a rozšíření dle vlastních potřeb a představ…

No a dále pokračujeme na definici samotného TreeView v XAMLu:


<TreeView ItemsSource="{Binding Path=Nodes}">
 <TreeView.ItemTemplate>
  <HierarchicalDataTemplate ItemsSource="{Binding Path=Children}"
               DataType="{x:Type netcorex:PersonTreeNode}">
   <TextBlock Text="{Binding Path=NodeTitle}" />
  </HierarchicalDataTemplate>
 </TreeView.ItemTemplate>
 <TreeView.ItemContainerStyle>
  <Style TargetType="TreeViewItem">
   <Setter Property="IsExpanded"
       Value="{Binding Path=IsExpanded}" />
   <Setter Property="IsSelected"
       Value="{Binding Path=IsSelected}" />
   <Setter Property="IsEnabled"
       Value="{Binding Path=IsEnabled}" />
   <Setter Property="Visibility"
       Value="{Binding Path=Visibility}" />
  </Style>
 </TreeView.ItemContainerStyle>
</TreeView>

U definice TreeView je třeba dodat, že v základu stačí jen HierarchicalDataTemplate, pokud ale chcete používat rozšířené možnosti reakcí na GUI, tak je třeba ještě dodat styl ItemContaineru, který v podstatě spáruje vlastnosti jednotlivých PersonTreeNodů.

Potom je třeba možné si udělat jednoduchou extenzi a hromadnou aktualizaci celých větví potažmo celého stromu:


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Netcorex
{
 public static class PersonTreeNodeExtensions
 {
  public static void UpdateBranch(this PersonTreeNode node, Action<PersonTreeNode> updateAction)
  {
   if (node == null)
   {
    throw new ArgumentNullException("node");
   }
   if (updateAction == null)
   {
    throw new ArgumentNullException("updateAction");
   }
   List<PersonTreeNode> children = node.Children;
   if (children != null)
   {
    foreach (PersonTreeNode child in children)
    {
     child.UpdateBranch(updateAction);
    }
   }
   updateAction(node);
  }
 }
}

Hromadnou aktualizaci všech nodů je pak možné vyvolat aplikací extenze a lamda výrazu (akce) na všech kořenových (root) nodech, což zajistí i veškerou další aplikaci do hloubky:


public void Expand()
{
 foreach (PersonTreeNode node in DataContext.Nodes)
 {
  node.UpdateBranch(x => x.IsExpanded = true);
 }
}

public void Collapse()
{
 foreach(PersonTreeNode node in DataContext.Nodes)
 {
  node.UpdateBranch(x => x.IsExpanded = false);
 }
}

Takhle snadno se pak dají provádět operace s nody, takže kromě hromadného rozbalování/zabalování díky IsExpanded klidně i skrývání/odkrývání na základě Visibility nebo zakazování/povolování pomocí IsEnabled atd…

Na závěr už jenom obrázek jako důkaz, že to opravdu funguje, resp. spíš jak to vypadá:

treenodes

… no prostě jako TreeView :)

Dodatek: pro úplnost ještě náhled vzorového DataContextu – PersonsViewModel(u):


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;

namespace Netcorex
{
 public class PersonsViewModel : BindableBase
 {
  private readonly List<PersonTreeNode> _nodes;


  public PersonsViewModel()
  {
   _nodes = new List<PersonTreeNode>();
   for (int i = 1; i < 4; i++)
   {
    List<PersonTreeNode> children = new List<PersonTreeNode>();
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
     PersonTreeNode child = new PersonTreeNode(string.Format("Child {0}{1}", i, j));
     children.Add(child);
    }
    PersonTreeNode parent = new PersonTreeNode(string.Format("Parent {0}", i), children);
    _nodes.Add(parent);
   }
  }


  public List<PersonTreeNode> Nodes
  {
   get { return _nodes; }
  }
 }
}

ps: za zde používaný PersonModel si doplňte libovolnou vlastní třídu…

, , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.