Jednoduché otevírání souborů mimo aplikaci


Jak jednoduše otevřít webovou stránku, či soubor na disku mimo aplikaci z kódu? Pomocí třídy Process a metody Start z namespace System.Diagnostics.

Otevření webové stránky a e-mailu:

Process.Start("http://dotnetco.wordpress.com/");
Process.Start("http://www.google.com/search?q=dotnetco");
Process.Start("mailto:mujmail@hotmail.com");

Otevření souborů:

Process.Start("readme.txt");
Process.Start("C://readme.txt");
Process.Start("IExplore.exe", "C:\readme.txt");

Metoda Process.Start má několik konstruktorů z nichž kromě stringového s názvem a cestou je dále také zajímavý ten s parametrem ProcessStartInfo.

Process.Start(new ProcessStartInfo("IExplore.exe")
        {
         Arguments = "http://dotnetco.wordpress.com/",
         CreateNoWindow = true
        });

Více informací na MSDN:

, , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.