C# Stopwatch – měření běhu kódu


Máte nějaký dlouho trvající kód a chcete si změřit jako dlouho jeho běh trvá? Ať kvůli změření načítání, testování, či ladění, tak nejjednodušším a nejrychlejším řešením je za tímto účelem v C# použití třídy Stopwatch, která je součástí .NET Frameworku.

Základní ukázkový příklad:


using System;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;

namespace StopwatchSample
{
 public class Program
 {
  public static void Main(string[] args)
  {
   Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
   stopwatch.Start();
   for (int i = 0; i < 100; i++)
   {
    Thread.Sleep(i);
   }
   stopwatch.Stop();
   Console.WriteLine("Uplynulý čas: {0}", stopwatch.Elapsed); // ~5s
   Console.ReadLine();
  }
 }
}

Běžně to bude ale spíše nějak následovně:


...
Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNew(); // inicializuje novou instanci Stopwatch, nastaví uplynulý čas na 0 a začne měřit

// můj dlouho trvající kód apod.

stopwatch.Stop();
...

Obslužné metody a informační property:


stopwatch.Start(); // spustí nebo obnoví měření uplynulého času
stopwatch.Stop(); // zastaví měření uplynulého času
stopwatch.Restart(); // zastaví měření, obnoví uplynulý čas na 0 a začne znovu měřit uplynulý čas
stopwatch.Reset(); // zastaví měření a obnoví uplynulý čas na 0 

TimeSpan elapsed = stopwatch.Elapsed; // celkový uplynulý čas měří aktuální instance jako TimeSpan
long elapsedMilliseconds = stopwatch.ElapsedMilliseconds; // celkový uplynulý čas měří aktuální instance v milisekundách
long elapsedTicks = stopwatch.ElapsedTicks; // celkový počet "ticknutí" během měření aktuální instance 
bool isRunning = stopwatch.IsRunning; // označení, zda běží měření

Více na MSDN: Stopwatch Class

, ,

 1. Zatím žádné komentáře.

Komentáře jsou uzavřeny.